Borgon od Nory

Ocenenia: svetový víťaz 2009, CH Slovenska, JCH Slovenska, 2 x Central-easteuropean winner, 5xCACIB, 15xCAC, 10xBOB, 6xvíťaz špeciálnej výstavy, víťaz európskej špeciálnej výstavy, 4xklubový víťaz.
Vytvoril: Jakub Jankovič